ГТП

Всички посочени цени са в лева, с ДДС и включват услугата Door-to-Door
Абонирай се
и вземи до 20% отстъпка за услуги и резервни части

Годишен технически преглед (ГТП)

Годишният технически преглед дава сигурност на водачите на моторни превозни средства. Всеки един автомобил трябва да покрие определени изисквания, за да премине успешно прегледа. В България ГТП е задължителен, като времето, за което важи, зависи от вида на превозното средство. Прегледите се контролират с камери. Автомобили, които са произведени преди 1960г., не подлежат на ГТП, защото са от исторически интерес и се придвижват по пътя инцидентно.

Какви документи са ми необходими?

За да може едно моторно превозно средство (МПС) да премине годишен технически преглед, са необходими следните документи:

Свидетелство за регистрация на МПС част 1 и част 2 – това са “малкият” и “големият” талон на колата. Мога да представя и копие на големия талон, но малкият трябва да е в оригинал.

Документ за платен данък на МПС. (в общините  с въведена онлайн система може да се извърши проверка и по време на прегледа)

Документът за самоличност на лицето.

Ако автомобилът има монтирана газова уредба, трябва да има залепен стикер   “ГАЗ”на задното стъкло.

Сертификат за изправност на уредбата, издаден от фирмата, която я е поставила – за автомобили с газова уредба поставена след 01.01.2015г.

Ако по време на прегледа се открие неизправност, се издава съответното удостоверение. Като собственик на автомобила имам 14-дневен срок да отстраня неизправностите, след което повторно се явявам на преглед.
Важно! При този втори преглед, се наблюдава само дали са отстранени констатираните неизправности.  

След като преминете успешно технически преглед, получавате удостоверение за техническа изправност. В удостоверението е описано кога е преминат последният преглед и до коя дата трябва да направите следващия.